Podmínky

Tábor je určen dětem od 5 do 15 let.

Přihláška:  Odevzdáním přihlášky a zaplacením zálohy závazně přihlašujete dítě k letnímu táboru. PŘIHLÁŠKU, PROSÍM, ODEVZDEJTE CO NEJDŘÍVE, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 15. 3. 2015
.

Platba:  dítě bude zařazeno do turnusu až po zaplacení zálohy ve výši 2000,- do 15.března 2015.
Doplatek 2 500,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 5. 2015 převodem na účet SDH Řeporyje.
(V případě zájmu je možné uhradit celou částku, tj. 4 500,- Kč, již při platbě zálohy, tedy do 15. 3. 2015)

Peníze posílejte na účet SDH Řeporyje - č. účtu: 211376841/0300 (jako variabilní symbol (VS) uvádějte celé rodné číslo dítěte!). 

V ceně pobytu je zahrnuto: dozor dětí, ubytování, strava 5x denně (snídaně,oběd, svačina, večeře, večerní svačina), celodenní přísun tekutin (čaj, ovocná šťáva), celodenní výlety a jiné.

Doprava:  dopravu upřesníme později - předpokládáme společný odjezd z hasičárny v Řeporyjích. 

Návštěvy:  po zkušenostech z předchozích let jsou návštěvy zakázané.

Ubytování:  děti jsou ubytovány po oddílech podle věkových kategorií a pohlaví dítěte. Bohužel nejsme schopni vždy zajistit také rozdělení do stejných oddílů. Oddíly však mají velkou část programové náplně společnou a jsou v dostatečném kontaktu.

Cenné věci a předměty: upozorňujeme rodiče, aby nedávali dětem na tábor cenné věci a předměty jako například telefony, notebooky, tablety, elektronické hry a podobně. ZA JEJICH PŘÍPADNOU ZTRÁTU PROVOZOVATEL NERUČÍ! POKUD SI DÍTĚ I TAK PŘIVEZE TELEFON NEBO JINÉ ZAŘÍZENÍ, VEDOUCÍ HO DÍTĚTI ODEBERE A USCHOVÁ U SEBE. Za škody, které dítě úmyslně způsobí v době pobytu na táboře nebo na vybavení zařízení, nese odpovědnost zákonný zástupce, který v případě finančních nákladů na opravu či výměnu poškozeného zařízení škodu uhradí.

Nezbytné věci s sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, II. část přihlášky potvrzenou lékařem a zákonným zástupcem, případně pokud dítě bere nějaké léky. Při odjezdu bude naše zdravotnice, která bude léky vybírat. Doporučený seznam věcí, bezinfekčnost rozdáme dětem nebo pošleme přes email na konci června. 

Odhlášení /storno: pokud je objednateli pobytu (zákonnému zástupci) známo, že se dítě pobytu nezúčastní, oznámí tuto skutečnost v co nejkratší době provozovateli a domluví se na vyřízení případných storno poplatků. Neuhrazení platby není považováno za řádné odhlášení (storno) dítěte z tábora.STORNO PODMÍNKY


1. V případě zrušení tábora osobně, písemně nebo telefonicky do 20.6.2015 činí storno poplatek 1.000,-.
2. V případě zrušení tábora osobně, písemně nebo telefonicky od 21.6. 2015 do 1.8. 2015 činí storno poplatek 1.500,-.
3. V případě zrušení tábora osobně, písemně či telefonicky v den nástupu na tábor činí storno poplatek 3.000,-.
4. V případě zrušení tábora z důvodu nemoci, nahlášené osobně, písemně či telefonicky spolu s potvrzením od lékaře, činí storno poplatky 1.000,-.
5. Z důvodů vyloučení pro nekázeň, šikanu, alkohol a jiné závažné porušení - peníze nevracíme.
6. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci bude vrácena částka 150,-Kč/den a to do 14-ti dnů po skončení tábora.
7. Pokud dítě z tábora odjede dříve, a to na žádost rodičů, organizátor akce zbytek poplatku nevrací.

 
Pokud chcete kohokoliv pozdravit nebo nám jen tak pro radost napsat, využijte panel Napište nám :) 

Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Řeporyje (http://www.sdhreporyje.info)

Hlavní vedoucí: Iveta Svobodová, tel: 723 791 703, e-mail: svobodova.iveta@volny.cz

Tuto akci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Akci%20podpořilo%20MSMT.png
Praha_logo.gif
sh%20cms.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one